priraišioti

priraišioti
1 priráišioti I iter. pririšti: 1. Ant eglutės žaislų priráišioti . Pasodintus medelius reikia priraišioti prie kuolelių . [Bernelis tinginėlis] rugius pasėjo, neišvagojo, vandenys išgulėjo. Stogelį dengė, nepriráišiojo vėjai šiaudus nešioja (d.) Š. Sugavo tris šimtus lapių, priraišiojo prie jų uodegų degančias žvakes ir užleido ant lauko neprietelių S.Stan. | refl. tr.: Prisiraišioję po vargonais medinių narvų, o narvuose vištos, triušiai pilki ir balti J.Balt. 2. Baubė prie tvorų priraišioti galvijai . Stovi žirgeliai, stovi juodbėrėliai prie stakietų priraišioti, tymo balnais pabalnoti LB106. Eik trobon, apsiuostyk, – pasakė Marijona. – Pamelšiu, pati karves priraišiosiu J.Balt. Kai nueisi, tai rasi daugybę šunų, ant auksinių ir sidabrinių lenciūgų priraišiotų BsPII236. 3. Brolius uždėjo ant tų arklių, priráišiojo ir jo[ja] (ps.) Jrb. \ raišioti; antsiraišioti; apraišioti; atraišioti; įraišioti; išraišioti; nuraišioti; paraišioti; perraišioti; priraišioti; papriraišioti; suraišioti; užraišioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • priraišioti — priráišioti vksm. Mokiniai̇̃ priráišiojo medeliùs prie kuolẽlių …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užmazgyti — iter. užmegzti 1. priraišioti mazgų: Ažmazgyk botagą, skaudesnis bus Ds. 2. priraišioti prie audeklo mazgytę: Rytoj užmazgysiu, ir pradėsim aust Alv. Vakar dar tik užmazgiaũ drobę Vrn. 3. refl. Dkšt prasidėti vaisiui, užsimegzti: Kai obuoliukai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsiraišioti — 1 antsiraišioti iter. antrišti 1 (refl.): Antsiraišioję vyrai buvo raiščius ant rankų Lpl. raišioti; antsiraišioti; apraišioti; atraišioti; įraišioti; išraišioti; nuraišioti; paraišioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apraišioti — 1 apraišioti iter. aprišti: 1. N, M, Š Apraišiotas raiščiais SD14. 2. Josios galva apraišiota su skepetais žiemos čėse J. Pasiėmė iš kampo skarmalų pundą ir savo bobą apraišiojo BsPIII279. | refl. tr. Š. 3. Žaizdą apraišioti DŽ. Apraišiojo vyrelį …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atraišioti — 1 atraišioti 1. M, LL167, Š, BŽ476 iter. atrišti 1: Atraišiokite jį ir leiskite eiti Bb2Jn11,44. 2. iter. atrišti 3: Atraišiojo karves nuo saito ir išvarė laukan rš. 3. iter. atrišti 4: Mano tas manytasis ubagėlis maišelį nusiima ir rimtu veidu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išraišioti — 1 išraišioti iter. išrišti: 1. Š. | refl. tr. Š. 2. Toks krupis, ko tu žinai išraišioti viską! Krš. | prk.: Išraišiosime ir traukysime pančius griekų jūsų Pron. 3. iter. išrišti 4: Arkliais išraišiota pieva – nešienuojama Šts. Kai žolės nėr,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mazgytė — mazgỹtė sf. (2) 1. Klvr, Šn audeklo galas ar juosta su virvutėmis pradedamo ar baigiamo austi audeklo apmatams priraišioti: Apmetė, primazgė prie mazgỹtės ir pradėjo austi Rs. Ar įdėjai jau mazgỹtę ir galus ar užmazgei? Alk. Jau velenas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuraišioti — 1 nuraišioti iter. nurišti: 1. Nurinko išdžiūvusias drapanas, nuraišiojo virves Vb. 2. Šilta šiandiej – galima vaikam skareles nuraišiot Slm. 3. Visas [obelis] apraišioti, pavasarį vėlek reik visas nuraišioti Akm. 4. DŽ iter. nurišti 5: Ką čia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurišti — nurìšti, nùriša, o (nùrišė) tr. 1. R3, N, DŽ1 atmezgus nuimti: Virvę nurìšti KI2. Virvę nurìšk nuo karties galo J. Kad aš tą povelį pagautau, nuo kojelių šilkelį nurištau (d.) Mrk. Nurišo nuo valties virvę rš. 2. nugobti: Kam nùrišei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabedžioti — tr. pasmaigstyti: Eik pabedžioti pagalių pamidoram, reikės priraišioti juos Pn. bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; pabedžioti; pribedžioti; subedžiot …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”